Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Pisma procesowe i administracyjne można kierować do Sądu Rejonowego w Częstochowie za

pośrednictwem poczty bądź bezpośrednio składać w Biurze Podawczym mieszczącym się w każdym z budynków Sądu.

 

Sposób załatwiania pism administracyjnych oraz pism wszczynających postępowanie sądowe

regulują przepisy Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

 

Artykuły

 • Sprawozdania statystyczne z działalności Sądu Rejonowego  w Częstochowie za rok 2019.

  Czytajwięcejo:
 • Sprawozdania statystyczne z działalności Sądu Rejonowego  w Częstochowie za rok 2018.

  Czytajwięcejo:
 • Sprawozdania statystyczne z działalności Sądu Rejonowego  w Częstochowie za I półrocze 2018 roku.

  Czytajwięcejo:
 • Sprawozdania statystyczne z działalności Sądu Rejonowego  w Częstochowie za rok 2017.

  Czytajwięcejo:
 • Sprawozdania statystyczne z działalności Sądu Rejonowego  w Częstochowie za I półrocze 2017 roku.

  Czytajwięcejo:
 • Sprawozdania statystyczne z działalności Sądu Rejonowego  w Częstochowie

  za rok 2016.

  Czytajwięcejo:
 • Sprawozdania statystyczne z działalności Sądu Rejonowego  w Częstochowie

  za I półrocze 2016 roku.

  Czytajwięcejo:
 •  

  Statystyka spraw rozpatrywanych przez poszczególne wydziały

  Sądu Rejonowego w Częstochowie

  w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.

   

  Czytajwięcejo:
 •  

  Statystyka spraw rozpatrywanych przez poszczególne wydziały

  Sądu Rejonowego w Częstochowie

  w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

   

  Czytajwięcejo:
 • Statystyka spraw rozpatrywanych przez poszczególne wydziały

  Sądu Rejonowego w Częstochowie

  w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie i załatwianie spraw