Konta bankowe

 

1.Dochody budżetowe Sądu, na który należy uiszczać opłaty za : grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wypisy sądowe, ogłoszenia KRS

 

Wpłaty dotyczące kosztów sądowych oraz grzywien proszę wpłacać na konta bankowe przypisane konkretnym wydziałom. Numery tych kont znajdują się w zakładce "Struktura organizacyjna. Wydziały".


Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej - Załącznik

 

BANK NBP O/Katowice

NR 45 1010 1212 0057 4422 3100 0000 PLN

IBAN : PL45101012120057442231000000 *

BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW **

SWIFT : NBPLPLPWPL ***

 

 

2. Rachunki sum depozytowych,  na których należy uiszczać: depozyty, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do sumy nabycia
Bank Gospodarstwa Krajowego  O/w Katowicach

 

- sumy depozytowe w PLN 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004
- sumy depozytowe w EUR 39 1130 1017 0021 1000 4690 0002
- sumy depozytowe w USD 55 1130 1017 0021 1000 4690 0005
- sumy depozytowe w CHF 66 1130 1017 0021 1000 4690 0001
- sumy depozytowe w GBP 12 1130 1017 0021 1000 4690 0003

IBAN : np. PL82113 101 0021100046900004 *
BIC BGK : GOSKPLPW **
SWIFT : GOSKPLPW ***

 

3.Rachunek sum na zlecenie, na który należy uiszczać: zaliczki na biegłego, na wizję, na ogłoszenia w prasie, na wywiad kuratora, na Krajowy Rejestr Spadkowy, itp.

BANK NBP O/Katowice

- sumy na zlecenie w PLN

82 1010 1212 0057 4413 9800 0000,

 

IBAN : PL82101012120057441398000000 *

BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW **

SWIFT : NBPLPLPWPL ***

 

4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - spłaty pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS

BANK NBP O/Katowice

ZFŚS PLN 65 1010 1212 0057 4418 9110 0000

 

5. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - nawiązki i świadczenia pieniężne

BANK Gospodarstwa Krajowego

 

Nr 94 1130 1091 0003 9085 8520 0004 PLN

 

 

Informacja dla osób przebywających poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej dokonujących wpłat na konta Sądu Rejonowego w Częstochowie:

* IBAN - tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta bankowego kodu Polski : PL

** BIC - wpisuje się obok lub poniżej IBANU,

*** SWIFT - wpisuje się w wyznaczonym miejscu w formularzu.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe