ul. Dąbrowskiego 23/35

 

Uprzejmie informujemy, iż mając na celu kształtowanie wizerunku sądownictwa i budowanie zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości poprzez podniesienie jakości usług świadczonych przez Sąd Rejonowy w Częstochowie i wskazanie jednolitych wzorców postępowania dla pracowników zajmujących się obsługą interesantów:

-  z dniem 25 września 2015 roku wdrożono Standardy Obsługi Interesantów (z treścią Standardów można się zapoznać tutaj).

- z dniem 6 września 2019 roku wdrożono Regulamin Biura Obsługi Interesantów (z treścią Regulaminu można się zapoznać tutaj).

- z dniem 6 września 2019 roku wydano Zarządzenie w sprawie korzystania z Czytelni akt Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie (z treścią       Zarządzenia można zapoznać się tutaj oraz aktualizacja zarządzenia  tutaj)


 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie


adres : 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:

poniedziałek godz. 7:45 do 18:00, - przerwa 1200 - 1215

od wtorku do piątku godz. 7:45 do 15:15,  - przerwa 1200 - 1215


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Cywilny
  • IV Wydział Karny
  • V Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • VIII Wydział Gospodarczy
  • XI Wydział Karny
  • XII Wydział Cywilny
  • XIV Wydział Karny Wykonawczy
  • XV Wydział Cywilny Wykonawczy
  • XVI Wydział Karny


 

Informacja telefoniczna  w sprawach cywilnych i karnych  z  w/w
Wydziałów

 

INFOLINIA     34     36 – 84 – 444

 Czytelnia akt

 

Akta Sądu Rejonowego w Częstochowie: 34 36 84 444

Akta Sądu Okręgowego w Częstochowie:  34 36 84 666Godziny urzędowania Czytelni akt :

poniedziałek godz. 800 do 1800,

od wtorku do piątku godz. 800 do 1500

 Akta do czytelni można zamawiać w Biurze Obsługi Interesantów na wszystkich stanowiskach informacyjnych lub telefonicznie na w/w nr telefonów na bieżąco lub z dowolnym wyprzedzeniem czasowym.

W Czytelni udostępnia się także stronom E-protokół utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na stanowiskach komputerowych, po uprzednim zamówieniu osobistym lub telefonicznie.

Obsługa interesantów niepełnosprawnych oraz przeglądanie akt zamówionych przez osoby niepełnosprawne odbywa się w odrębnej „Czytelni dla osób niepełnosprawnych”.

Interesanci IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/23 obsługiwani są poza Biurem Obsługi Interesantów, bezpośrednio w sekretariacie wydziału:

 

 

pokój 104 tel. 34 36-44-363

pokój 106 tel. 34 36-44-372

pokój 119 tel. 34 36-44-358

 

Kierownik Biura Izabela Wieczorek

tel. 34 36-44-136

fax. 34 36-44-137

 

Biuro Obsługi Interesantów  udziela również  informacji w sprawach cywilnych i  karnych drogą mailową. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres :

e-mail: boi@czestochowa.sr.gov.pl

 

Uwaga!

W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.