Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

epuOd dnia 1 stycznia 2010 roku w związku z wejściem życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzonej ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 roku, nr 26, poz. 150 ze zm.) istnieje możliwość składania pozwów w formie elektronicznej w elektroniczym postępowaniu upominawczym. Jedynym sądem właściwym w kraju do przyjmowania pozwów w tej formie jest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych. (Dz.U. z 2009 roku, nr 220, poz. 1728) Sąd Rejonowy w Lublinie.
W celu złożenia pozwu w tym postępowaniu należy się zalogować na stronie www.e-sad.gov.pl

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - Ulotka Informacyjna