Aktualności

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Częstochowie

w związku z aktualną sytuacją związaną z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie zarówno interesantów jak i  pracowników Sądu Rejonowego w Częstochowie zwracamy się do Państwa o to, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie tj. konieczności udziału w sprawie, która jest wymieniona w poniższym wykazie spraw, które odbędą się w okresie od 16 marca 2020 roku do 31 marca 2020 roku,  nie stawiać się do sądu a korzystać z innych dostępnych form kontaktu z sądem tj. poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też portal informacyjny.

Informacja od Państwa powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby udzielającej/ żądającej  informacji, jej status w sprawie/ tj. strona, świadek, biegły, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Wskazujemy, iż w razie gdyby niemożliwym było dotrzymanie przez Państwa dokonania czynności procesowej, której termin upływa w okresie zagrożenia epidemicznego, mogą Państwo skorzystać z prawa do żądania przywrócenia terminu do dokonania tej czynności  określonej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego  od art. 168 do  171 oraz Kodeksu postępowania karnego od art.126 do 127. 

 Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa.

 Polecamy również na bieżąco zaznajamianie się z informacjami  dostępnymi  na

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow

Artykuły

 • Informacja

  Lista spraw Sądu Rejonowego w Częstochowie, w których odbędą się rozprawy w dniach  01 - 16 kwietnia 2020 roku

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Lista dyżurów członków I , II , III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Częstochowie

  w terminie od 01.04. – 30.04.2020r -  Lista

 • Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 53/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 25 marca 2020 roku

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2020 z dnia 12 marca 2020 roku
  w sprawie wstrzymaniaosobistego przyjmowania interesantów w Sądzie Rejonowym w Częstochowie

 • Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 50/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 23 marca 2020 roku

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2020 z dnia 20 marca 2020 roku
  w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych Sądu Rejonowego w Częstochowie

 • zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 48/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 20 marca 2020 roku
  w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych Sądu Rejonowego w Częstochowie

 • zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 47/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia korespondencji

 • zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 46/2020

  Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie

  z dnia 17 marca 2020 roku

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat

  W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że:

  Kuratorzy sądowi ograniczają osobiste kontakty ze stronami na rzecz kontaktu drogą elektroniczną, korespondencyjną i telefoniczną.

  Kuratorzy dostępni są pod następującymi numerami telefonów:

  - w sprawach dla dorosłych: 34/ 377 99 38

  - w sprawach rodzinnych i nieletnich: 34/ 377 99 95

 • Informacja

  Uprzejmie informujemy, że poniżej wymienione Kancelarie Komornicze działające przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie ograniczyły do odwołania obsługę osobistą interesantów w siedzibach kancelarii:

  Pan Komornik Kacper Koper

  Pan Komornik Jerzy Zając

  Pan Komornik Dariusz Olczyk

  Pan Komornik Arkadiusz Kiljan

  Pan Komornik Ernest Osicki

  Pani Komornik Aneta Szczepańska

  Pan Komornik Marcin Nowak

  Pan Komornik Adrian Golibroda

  Pani Komornik Gabriela Wiśniewska

  Pan Komornik Arkadiusz Bajor

  Pan Komornik Zbigniew Rokowski

  Pani Komornik Natalia Rokowska-Musialik

  Pan Komornik Jacek Szczepaniec

  Pani Komornik Karolina Michno

  Pani Komornik Agnieszka Piskuła

  Pan Komornik Andrzej Bejm

  Pani Komornik Izabela Wilczak

  Pan Komornik Piotr Kulasiewicz

  Pan Komornik Jarosław Stobiecki

  Pan Komornik Arkadiusz Bloma

 • Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie zarządzenia nr 33/2020 z dnia 12 marca 2020 roku; zarządzenia nr 37/2020 z dnia 13 marca 2020 roku; zarządzenia nr 39/2020 z dnia 13 marca 2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie wstrzymuje się do odwołania:

  Czytajwięcejo: