X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

Adres: 42-100 Kłobuck, ul. Wieluńska 17, pok. 2

 

Zakres zadań:
X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: Rozpoznaje sprawy wieczysto-księgowe dla gmin: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń i Wręczyca Wielka.

Przewodniczący: Starszy Referendarz - Monika Gwiazda

przyjęcia interesantów: w czwartki w godz. od 0900-1300, pokój 4

 

Kierownik sekretariatu: Dorota Poliszewska

 

Biuro Podawcze X Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 745-1515 , a w każdy poniedziałek pełni dyżur do godz. 1800.

Centralna Informacja - wydawanie odpisów w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz przeglądanie ksiąg wieczystych od poniedziałku do piątku w godz. 745-1515 , a w każdy poniedziałek dyżur do godz. 1800.

 

 

tel./fax: (0 34) 31 72 365

e-mail: x.kw@czestochowa.sr.gov.pl

 

 

W wydziale orzekają:

Starszy Referendarz - Monika Gwiazda

Referendarz - Kamila Sadowska

 

 

Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, iż w siedzibie X Wydziału Ksiąg Wieczystych tut. Sądu nie ma punktu kasowego. Wszelkie wpłaty dotyczące postępowania wieczystoksięgowego prowadzonego w tym Wydziale należy dokonywać w przelewem na następujący rachunek bankowy:

 

Dochody budżetowe Sądu, na który należy uiszczać opłaty za : grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wypisy sądowe, ogłoszenia KRS

BANK NBP O/Katowice

NR 45 1010 1212 0057 4422 3100 0000 PLN

IBAN : PL45101012120057442231000000 *

BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW **

SWIFT : NBPLPLPWPL ***

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych