VIII Wydział Gospodarczy

Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11

 

Zakres zadań:
VIII Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze oraz upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu.

Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie Olga Piskorska-Zybura

przyjmuje interesantów: w czwartki w godz. od 900-1300, pokój 406

 

Kierownik sekretariatu: Marzanna Czekała

 

Punkt Obsługi Interesantów: (0 34) 36 84 488

 

tel. (0 34) 37 79 921

fax: (0 34) 37 79 921

e-mail: viii.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl

 

 

Sędziowie orzekający:
Sędzia Sądu Rejonowego - Liliana Przybyłowicz
Sędzia Sądu Rejonowego - Małgorzata Grabowska
Sędzia Sądu Rejonowego - Justyna Nocuń

Sędzia Sądu Rejonowego - Małgorzata Brzózka-Chamala

Sędzia Sądu Rejonowego - Olga Piskorska-Zybura

Sędzia Sądu Rejonowego - Kamila Jończyk-Piskorska - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości

Sędzia Sądu Rejonowego Michał Nawrocki - Zastepca Przewodniczącego Wydziału

Sędzia Sądu Rejonowego - Ewa Nocuń-Balbus

Sędzia Sądu Rejonowego - Ewa Drzewiecka

Sędzia Sądu Rejonowego - Paweł Betlejewski

Referendarz - Adam Machura

Referendarz - Joanna Jurczyk

 

Drukuj informację

Wnioski do spraw upadłościowo – naprawczych

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości zgłaszany przez wierzyciela powinien zawierać:

  • imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa  lub osoba prawna - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku  spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
  • oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;