Konta bankowe

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty za grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wpisy sądowe, ogłoszenia KRS

 

BANK  NBP O/Katowice
Nr 45 1010 1212 0057 4422 3100 0000 PLN


Numer rachunku Zaliczki na biegłego, na wizję, na ogłoszenie w prasie, na wywiad kuratora


BANK NBP O/Katowice
Nr 82 1010 1212 0057 4413 9800 0000 PLN

Nr 34 1010 1212 0057 4415 7297 8000 EUR
Nr 29 1010 1212 0057 4415 7278 7000 USD

 

Numer rachunku Depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do ceny nabycia

 

 

Od 1 stycznia 2015 roku wszelkie wpłaty dotyczące depozytów komorniczych, sum spornych, poręczeń majątkowych, zabezpieczeń prokuratorskich, wadia i dopłaty do ceny nabycia należy dokonywać na poniższe konta bankowe:


Bank Gospodarstwa Krajowego

 

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN
39 1130 1017 0021 1000 4690 0002 EURO
55 1130 1017 0021 1000 4690 0005 USD

66 1130 1017 0021 1000 4690 0001 CHF

12 1130 1017 0021 1000 4690 0003 GBP

 

 

 

Konto Bankowe Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

BGK o/Katowice

 

Nr 94 1130 1091 0003 9085 8520 0004 PLN

 

 

 

Kody i symbole dla osób dokonujących wpłat przebywając poza granicą
Rzeczypospolitej Polskiej:

IBAN - tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta bankowego kodu Polski: PL
IBAN i numer konta wpisuje się w jednym ciągu np.: PL45101012120057442231000000

BIC Narodowy Bank Polski - wpisuje się obok lub poniżej IBAN-u: NBPLPLPW

SWIFT - wpisuje się w wyznaczonym miejscu w formularzu: NBPLPLPWPL

 

 

Drukuj informację