Konta bankowe

Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty za grzywny karne, grzywny cywilne, opłaty i koszty sądowe, w tym wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wydanie postanowienia, wpisy sądowe, ogłoszenia KRS

 

BANK  NBP O/Katowice
Nr 45 1010 1212 0057 4422 3100 0000 PLN


Numer rachunku Zaliczki na biegłego, na wizję, na ogłoszenie w prasie, na wywiad kuratora


BANK NBP O/Katowice
Nr 82 1010 1212 0057 4413 9800 0000 PLN

Nr 34 1010 1212 0057 4415 7297 8000 EUR
Nr 29 1010 1212 0057 4415 7278 7000 USD

 

Numer rachunku Depozyty komornicze, sumy sporne, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia prokuratorskie, wadia i dopłaty do ceny nabycia


mBank S.A. w Warszawie Oddział w Częstochowie

 

Nr 62 1140 1889 0000 2258 5400 1001 PLN
Nr 08 1140 1889 0000 2258 5400 1003 EURO
Nr 35 1140 1889 0000 2258 5400 1002 USD

 

Konto Bankowe Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

BGK o/Katowice

 

Nr 94 1130 1091 0003 9085 8520 0004 PLN

 

 

 

Kody i symbole dla osób dokonujących wpłat przebywając poza granicą
Rzeczypospolitej Polskiej:

IBAN - tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta bankowego kodu Polski: PL
IBAN i numer konta wpisuje się w jednym ciągu np.: PL45101012120057442231000000

BIC Narodowy Bank Polski - wpisuje się obok lub poniżej IBAN-u: NBPLPLPW

SWIFT - wpisuje się w wyznaczonym miejscu w formularzu: NBPLPLPWPL

 

 

Drukuj informację