Godziny urzędowania

 

 

 

Godziny urzędowania Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 1530-1800

 

Kasa

tel.: (0 34) 36 44 264

czas pracy:

poniedziałek 800-1700
wtorek-piątek 800-1430
przerwa 1200-1215

 

Biuro podawcze

 

Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa

 

stanowiska nr 1, 2 i 3 na parterze

 

Zakres zadań:
Przyjmowanie korespondencji kierowanej do wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Częstochowie, a także do komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Częstochowie mających swoją siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

 

Kierownik: Zofia Rataj

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530

tel.: (0 34) 36 84 491

 

Biuro Podawcze i Biuro Przyjęć Interesantów

Adres: ul. Śląska 8, 42-217 Częstochowa

 

Pokój 1/3

 

Zakres zadań:
Przyjmowanie korespondencji kierowanej do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz przyjęcia interesantów w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych rozpatrywanych w Sądzie Okręgowym i w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Prowadzenie czytelni akt.

 

Kierownik: Dorota Parandyk

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530

tel.: (0 34) 36 07 506

 

Biuro Podawcze

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa

 

Pokój 100

 

Zakres zadań:
Przyjmowanie i ekspedycja korespondencji kierowanej do wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Częstochowie mających swoją siedzibę w budynku Sądu przy ul. Żwirki i Wigury 9/11

 

Kierownik: Danuta Gał

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530

przerwa w pracy w godz. 1200-1215

tel./fax: (0 34) 37 79 901

 

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego


Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,
Pok. 204

czas pracy Biura:
w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530
przerwa 1200 - 1215

tel./fax: (0 34) 37 79 982

 

 

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - wydawanie odpisów

 

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

Pok. 204

 

czas pracy Biura:
w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530
przerwa 1200 - 1215

tel./fax: (0 34) 37 79 982

 

 

Punkt informacyjny

 

Biuro Obsługi Interesantów:

  • obsługa w zakresie spraw toczących się w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Cywilnym, III Wydziale Karnym, IV Wydziale Karnym, XI Wydziale Karnym, XII Wydziale Cywilnym, XIV Wydziale Karnym Wykonawczym, XV Wydziale Cywilnym Wykonawczym, XVI Wydziale Karnym oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń XIV Wydział Karny Wykonawczy

Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa,
stanowiska nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 (niski parter)

 

Kierownik Biura: Ewa Pabin

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530

tel./fax: (0 34) 36 84 777

Infolinia (0 34)36 84 444

 

  • obsługa w zakresie spraw toczących się w V Wydziale Rodzinnym Nieletnich, VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, VIII Wydziale Gospodarczym (w tym spraw upadłościowo - naprawczych), XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,

 

Pokój 105

 

czas pracy Biura:

w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530

 

przerwa w pracy w godz. 1200-1215

 

tel.: (0 34) 37 79 993 - z zakresu spraw  Krajowego Rejestru Sądowego

tel.: (0 34) 37 79 911 - z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich oraz gospodarczych

 

Punkt Obsługi Interesantów przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 prowadzi sprzedaż znaków opłaty sądowej wyłącznie za wydawanie odpisów z akt sądowych.
W pozostałych sprawach znaki opłaty sądowej mozna nabyć w Kasie Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.

 

Czytelnia akt :

  • sprawy toczących się w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Cywilnym, III Wydziale Karnym, IV Wydziale Karnym, XI Wydziale Karnym, XII Wydziale Cywilnym, XIV Wydziale Karnym Wykonawczym, XV Wydziale Cywilnym Wykonawczym, XVI Wydziale Karnym oraz Sekcji Wykonywania Orzeczeń XIV Wydział Karny Wykonawczy

Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa,

pomieszczenie nr 14 (niski parter)

 

czas pracy czytelni:

w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530

  • sprawy toczących się w V Wydziale Rodzinnym Nieletnich, VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, VIII Wydziale Gospodarczym (w tym spraw upadłościowo - naprawczych), XVII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego

Adres: ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa,
pomieszczenie nr 109

 

czas pracy czytelni:

w poniedziałki w godz. od 730-1800
od wtorku do piątku w godz. od 730-1530

przerwa w pracy w godz. 1200-1215


Akta mogą być udostępniane stronom i ich pełnomocnikom, biegłym oraz osobom mającym upoważnienie do ich przeglądania na mocy przepisów szczególnych wyłącznie w czytelni akt.
Akta można zamawiać osobiście lub telefonicznie z dowolnym wyprzedzeniem czasowym uzgadniając datę i godzinę ich udostępnienia z pracownikiem POI. Akta zamówione w danym dniu po godzinie 14.00 mogą być udostępnione najwcześniej w dniu następnym.
Osoba upoważniona do przeglądania akt jest zobowiązana do okazania dowodu tożsamości przed ich udostępnieniem.
Strony i ich pełnomocnicy mogą fotografować akta po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pracownikowi nadzorującemu czytelnię akt i potwierdzeniu tego faktu w "Kontrolce akt przeglądanych w czytelni akt".

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

 

Adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa

 

czas pracy punktu:

w poniedziałki w godz. od 800-1800
od wtorku do piątku w godz. od 800-1600

przerwa w pracy w godz. 1200-1215

 

tel./fax: (0 34) 36 84 490

 

W celu uzyskania zaświadczenia o karalności należy stawić się osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego z dowodem osobistym i wypełnionym drukowanymi literami drukiem „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" lub „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym".
Zapytanie winno być opatrzone opłatą sądową w wysokości:
- 30 zł. zapytanie o osobę fizyczną oraz zapytanie o podmiot zbiorowy
- 20 zł. zapytania złożone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:
- w formie znaków opłaty sądowej
- gotówką w kasie Sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości
- na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11. 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma Informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.
W przypadku braku możliwości stawienia się osobiście należy wypisać upoważnienie do reprezentowania osoby upoważnianej podając dane personalne dwóch stron. Upoważnienie wystawione dla osoby z najbliższej rodziny zwolnione jest z opłaty. Natomiast w pozostałych przypadkach należy uiścić opłatę skarbową do upoważnienia w wysokości 17 zł. na rzecz Urzędu Miasta Częstochowie zgodnie z Ustawą o opłatach skarbowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 roku).

 

Drukuj informację